www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

GUERAU MASAGUÉ ARTERO

 

04/04/2003

 

 

MF (Mestre FIDE)

 

 

09/02/2013 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-10 DE LLEIDA.

 

08/02/2014 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-12 DE LLEIDA.

 

04/05/2014 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             ACTIU DE LLEIDA, GRUP D.

 

14/06/2014 – Campió – OBERT DE LA DELEGACIÓ DE LLEIDA,

             GRUP C.  

 

31/01/2015 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-12 DE LLEIDA.

 

02/04/2015 – Sots-Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-12

             DE CATALUNYA.

 

03/05/2015 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             ACTIU DE LLEIDA, GRUP B.

 

21/06/2015 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             DE RÀPIDES DE LLEIDA, GRUP C.

 

12/12/2015 – Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA, ESCACS

             BASE, SUB-12.

 

27/02/2016 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-14 DE LLEIDA.

 

19/06/2016 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             DE RÀPIDES DE LLEIDA, GRUP B.

 

27/11/2016 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, GRUP B. * 

 

18/02/2017 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-14 DE LLEIDA.

 

13/04/2017 – Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-14 DE

             CATALUNYA.

 

28/05/2017 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             ACTIU DE LLEIDA.

 

29/03/2018 – Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-16 DE

             CATALUNYA.

 

02/06/2018 – Sots-Campió – OBERT DE LA DELEGACIÓ DE LLEIDA.

              

 

02/12/2018 – Sots-Campió – CAMPIONAT TERRITORIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.  

 

18/04/2019 – Sots-Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-16

             DE CATALUNYA.

 

15/12/2019 – Sots-Campió – CAMPIONAT TERRITORIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.  

 

01/04/2021 – Sots-Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL.

            

 

31/07/2021 – Sots-Campió – CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-18.

 

19/09/2021 – Campió – OBERT ACTIU DE VALLFOGONA DE

             BALAGUER.

 

25/09/2021 – Campió – OBERT ACTIU CIUTAT DE CERVERA.

 

14/04/2022 – Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL.

 

06/04/2023 – Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL.  

 

30/12/2023 – Campió – OBERT DE LA DELEGACIÓ DE LLEIDA.

              

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com  /  365chess.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE