www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

           

 

     TERRITORIAL INDIVIDUAL ABSOLUT 2018

 

         Almenar (Segrià), 30 setembre - 2 desembre

 

                                                                                     

 

         Campió  -  ALEJANDRO BARBERO                               Sots-Campió  -  GUERAU MASAGUÉ

 

         Grup A  -  Participants  -  Rondes  -  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  Classificació  - 

 

         Classificació final

 

       1   Alejandro Barbero       7

       2   Guerau Masagué          7

       3   Ferran Solé            6’5

       4   Lluís Quintas           6

       5   Joan Gensana           5’5

       6   Joan Torrent           5’5

           T-28

 

         Grup B  -  Participants  -  Rondes  -  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  Classificació

 

         Resultat 2017

 

         Campió  -  JOAN TREPAT                                             Sots-Campió  -  ALEJANDRO BARBERO

 

         Historial campionat