www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FERRAN SOLÉ PIJUAN

 

21/02/2001

 

 

MF (Mestre FIDE)

 

CLUB – LLEIDA

 

 

07/03/2009 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-8 DE LLEIDA.

 

29/01/2011 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-10 DE LLEIDA.

 

09/02/2013 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-12 DE LLEIDA.  

 

28/03/2013 – Sots-Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-12

             DE CATALUNYA.

 

01/03/2014 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-14 DE LLEIDA.  

 

04/05/2014 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             ACTIU DE LLEIDA, GRUP B.

 

21/02/2015 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-14 DE LLEIDA.  

 

02/04/2015 – Sots-Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-14

             DE CATALUNYA.

 

03/05/2015 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             ACTIU DE LLEIDA.

 

12/12/2015 – Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA, ESCACS

             BASE, SUB-14.

 

27/02/2016 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-16 DE LLEIDA.

 

18/06/2016 – Campió – OBERT DE LA DELEGACIÓ DE LLEIDA.

              

 

17/12/2016 – Sots-Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA,

             ESCACS BASE, SUB-16.

 

27/05/2018 – Sots-Campió – CAMPIONAT TERRITORIAL INDIVIDUAL

             ACTIU DE LLEIDA.

 

09/06/2018 – Campió – OBERT DE LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA.

            

 

09/06/2019 – Campió – CAMPIONAT TERRITORIAL INDIVIDUAL

             ACTIU DE LLEIDA.

 

10/09/2020 – Sots-Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL.

            

 

01/04/2021 – Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL.

 

30/12/2023 – Sots-Campió – OBERT DE LA DELEGACIÓ DE LLEIDA.

              

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE