ESCACS  /  AJEDREZ  /  CHESS

 

                                                           

 

                                                            Música  /  Music                                   bid monfà                                                       Ofertes Pikolin a bid monfà

 

                ____________________________________________________________________________________________________________

 

                        21/10 - 22/10 - 23/10 - 24/10 - 25/10 - 26/10 - 27/10 - 28/10 - 29/10

                ____________________________________________________________________________________________________________

 

 

                  INFORMACIÓ  /  INFORMACION  /  INFORMATION  -  ACTUAL

 

                                                                                

 

                INFORMATION OF THE WORLD  -  INFORMACION MUNDIAL  -    

 

                                 *   FIDE Grand Prix -  Round 4,  leader  Maxime Vachier  3 points. 

 

                                 *   European Youth Championship. 

 

                                 *   Mikhail Tchigorin Memorial -  Round 7,  leader  Ivan Ivanisevic  6’5 points. 

 

                                       World Junior Championship -  Champion -  Shanglei Lu,  Sub-Champion -  Yi Wei. 

 

                                       FIDE Grand Prix -  Champions -  Boris Gelfand  and  Fabiano Caruana. 

 

                                                                                       *

 

                                       INFORMACIÓ DE CATALUNYA  -    

 

                                 *   Campionat Provincial Individual de Barcelona -  Ronda 3,  líder  Enrique Colon  3 punts.

 

                                 *   Campionat Provincial Individual de Tarragona -

                                       Ronda 3,  líders  Fco. Javier Fernández,  LLatzer Bru  i  Ruben Fernàndez  3 punts.  

 

                                 *   Campionat Provincial Individual de Girona -  Ronda 3,  líders  7 jugadors  3 punts.  

 

                                 *   Obert de Martorell -  Ronda 6,  líders  5 jugadors  4’5 punts.

 

                                 *   Obert Vila de Gràcia -

                                       Ronda 5,  líders  Miguel Muñoz,  Luis A. Gómez  i  Enric Masferrer  4’5 punts.  

 

                                 *   Obert de Santa Margarida de Montbuí -

                                       Ronda 5,  líders  Vicenç Esplugas,  Albert Ramon  i  Manel Soidan  4’5 punts.

 

                                                                                           

 

                               INFORMACIÓ PROVÍNCIA DE LLEIDA  -     

 

                                 *   Campionat Provincial Individual Absolut -  Ronda 3,  líders  4 jugadors  3 punts.  

 

                ____________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                      

 

 

                                                            

 

                                                                            Xtrategics                                                             Mag Lari                                                               Pikolin

 

                ____________________________________________________________________________________________________________

 

                              Problemes  /  Problemas  /  Problems                                                          Videos

 

                              Calendari  /  Calendario  /  Calendar                                                             Jugador …  /  Player …

 

                              Jugadors  /  Jugadores  /  Players                                                                 Fotos e-mail  /  Photos e-mail

 

                              Informació  /  Información  /  Information                                                      Altres  /  Otros  /  Other

 

                              Història  /  Historia  /  History                                                                         Enllaços  /  Enlaces  /  Links

 

                              Partides Jugadors  /  Partidas Jugadores  /  Games Players                    Favorits  /  Favoritos  /  Favourite

 

                              Obertura  /  Apertura  /  Opening  -  Monfà                                                  Premi bid monfà

 

                              El millor moviment  /  El mejor movimiento  /  The best move                  Elos  /  Elo live + 2700

 

                              Jugar  /  To Play  -  FIDE  -  Buho 21  -  Playchess  -  Chessclub

                                                            -  Planeta de Ajedrez  -  Jaque Mate  -  Escaquejant

 

                ____________________________________________________________________________________________________________

 

                                                        Creador web  -  Ramon Monfà Solé         /       Tècnic informàtic  -   Jordi Solé Pera

 

                                        Data inici web -  20 de maig del 2005    -    Dies  /  Dias  /  Days  -  3.445    -    El Pla d’Urgell  -  Catalunya

 

                ____________________________________________________________________________________________________________