www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

           

 

     TERRITORIAL INDIVIDUAL ABSOLUT 2019

 

         Lleida (Segrià), 13 octubre - 15 desembre

 

                                                                                    

 

         Campió  -  JOAN TREPAT                                            Sots-Campió  -  GUERAU MASAGUÉ

 

         Grup A  -  Participants  -  Rondes  -  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  Classificació  - 

 

         Classificació final

 

       1   Joan Trepat            8’5

       2   Guerau Masagué          7

       3   David Monell            6

       4   Gabriel Roma            6

       5   Edgar Solé              6

       6   Joan M. Piqué          5’5

       7   Albert Palau           5’5

           T-42

 

         Grup B  -  Participants  -  Rondes  -  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  Classificació

 

         Grup C  -  Participants  -  Rondes  -  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  Classificació

 

         Resultat 2018

 

         Campió  -  JOAN TREPAT                                             Sots-Campió  -  ALEJANDRO BARBERO

 

         Historial campionat