www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LEO VALLE LUIS

 

06/09/2007

 

 

MF (Mestre FIDE)

 

 

01/04/2021 – Sots-Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-14

             DE CATALUNYA.

 

30/04/2022 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             GERUNDA.

 

10/06/2022 – Campió – OBERT DEL GERUNDA.  

 

02/07/2022 – Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             BLANES.

 

03/09/2022 – Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             PLATJA D’ARO.

 

10/09/2022 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             OLOT.

 

18/11/2022 – Campió – OBERT DE TARDOR DEL GERUNDA.  

 

27/11/2022 – Campió – CAMPIONAT TERRITORIAL INDIVIDUAL

             GIRONA.  

 

10/12/2022 – Sots-Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA,

             ESCACS BASE, SUB-20.

 

06/04/2023 – Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-16 DE

             CATALUNYA.  

 

15/07/2023 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             GERUNDA.

 

30/09/2023 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             LA BISBAL.

 

26/11/2023 – Sots-Campió – CAMPIONAT TERRITORIAL INDIVIDUAL

             GIRONA.  

 

16/12/2023 – Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA, ESCACS

             BASE, SUB-20.

 

31/05/2024 – Campió – OBERT DEL GERUNDA.  

 

08/06/2024 – Sots-Campió – OBERT VILA DE BLANES.  

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE