www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

           

 

     PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT 2015

 

         La Guàrdia d’Urgell (Urgell), 27 setembre - 29 novembre

 

         Circular campionat

 

                                                                                     

 

         Campió  -  IVÁN MARTÍNEZ                                          Sots-Campió  -  JOAN TREPAT

 

         Grup A  -  Participants  -  Rondes  -  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  Classificació  - 

 

         Classificació final

 

       1   Iván Martínez           8

       2   Joan Trepat             7

       3   Albert Ramon            6

       4   Daniel Llavall          6

       5   Israel Campos          5’5

       6   Joshua Solaní          5’5

       7   Ferran Solé            5’5

       8   Jordi Badia             5

       9   Edgar Solé              5

      10   Jaume Ribera            5

           T-30

 

           Vídeo

 

         Grup B  -  Participants  -  Rondes  -  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  Classificació  - 

 

           Vídeo

 

         Resultat 2014

 

         Campió  -  ALBERT RAMON                                         Sots-Campió  -  JOAN TREPAT

 

           Vídeo

 

         Historial campionat