www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ALEXANDRE JOSÉ IRAETA

 

21/01/1967

 

 

MC (Mestre Catalŕ)

 

 

20/11/2004 – Sots-Campió – OBERT DE MARTORELL.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com  /  365chess.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com