www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRANCESC FARRÚS MATEU

 

29/07/1929 - 14/12/1989

 

 

 

      1969 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.