www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

CRISTINA BOU BOSCH

 

--/--/19--

 

 

 

27/03/2002 – Campiona – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-12 DE

             CATALUNYA FEMENÍ.