www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAN MANEL ARÉVALO SABATÉ

 

27/08/1977

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE