www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MŔXIM ANGUERA STAINA

 

14/07/2009

 

 

 

05/01/2023 – Sots-Campió – OBERT DE NADAL CIUTAT DE

             FIGUERES.

 

03/07/2024 – Sots-Campió – OBERT INTERNACIONAL DE

             LLINARS.  

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE