www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JORDI PUIGFEL PALACÍN

 

06/04/1979

 

 

 

25/05/2008 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA 12 HORES, GRUP-E.