www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAQUIM BESCÓS MAMBRONA

 

22/04/193102/04/1986

 

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com