www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Informació província LLeida       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors       /       Videos

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PATRICIA TEIXIDO PELEGRI

 

02/06/1997