www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE RÀPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2016

 

 

                                           GRUP -  D

                                           Mitja elo català  1672’7

 

 

                              RONDA 1

 

                 1  A. PEDRA      - I. LYLAK        0

                 1  J. C. GIMENO  - N. DIOS         0

                 1  G. GAVILANES  - M. TOMAS        0

                 0  M. L. TRIBO   - B. MARTIN       1

                    J. VILLARO    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 2

 

                 1  M. TOMAS      - M. L. TRIBO     0

                 0  N. DIOS       - G. GAVILANES    1

                 0  I. LYLAK      - J. C. GIMENO    1

                 1  J. VILLARO    - A. PEDRA        0

                    B. MARTIN     - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 3

 

                 1  J. C. GIMENO  - J. VILLARO      0

                 1  G. GAVILANES  - I. LYLAK        0

                 1  M. L. TRIBO   - N. DIOS         0

                 0  B. MARTIN     - M. TOMAS        1

                    A. PEDRA      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 4

 

                 1  N. DIOS       - B. MARTIN       0

                0’5 I. LYLAK      - M. L. TRIBO    0’5

                 1  J. VILLARO    - G. GAVILANES    0

                 1  A. PEDRA      - J. C. GIMENO    0

                    M. TOMAS      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 5

 

                 1  G. GAVILANES  - A. PEDRA        0

                 0  M. L. TRIBO   - J. VILLARO      1

                 0  B. MARTIN     - I. LYLAK        1

                 0  M. TOMAS      - N. DIOS         1

                    J. C. GIMENO  - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 6

 

                 1  I. LYLAK      - M. TOMAS        0

                 1  J. VILLARO    - B. MARTIN       0

                 1  A. PEDRA      - M. L. TRIBO     0

                 1  J. C. GIMENO  - G. GAVILANES    0

                    N. DIOS       - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 7

 

                 0  M. L. TRIBO   - J. C. GIMENO    1

                 0  B. MARTIN     - A. PEDRA        1

                 0  M. TOMAS      - J. VILLARO      1

                 0  N. DIOS       - I. LYLAK        1

                    G. GAVILANES  - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 8

 

                 1  J. VILLARO    - N. DIOS         0

                 1  A. PEDRA      - M. TOMAS        0

                 1  J. C. GIMENO  - B. MARTIN       0

                 1  G. GAVILANES  - M. L. TRIBO     0

                    I. LYLAK      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 9

 

                 0  B. MARTIN     - G. GAVILANES    1

                 0  M. TOMAS      - J. C. GIMENO    1

                 0  N. DIOS       - A. PEDRA        1

                 0  I. LYLAK      - J. VILLARO      1

                    M. L. TRIBO   - (DESCANSA)

 

 

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9     P     C_

 1  J. VILLARO     -  *  1  0  1  1  1  1  1  1  -  7  -  2

 2  A. PEDRA       -  0  *  1  0  1  1  1  1  1  -  6  - 3-4

 3  J. C. GIMENO   -  1  0  *  1  1  1  1  1  1  -  7  -  1

 4  G. GAVILANES   -  0  1  0  *  1  1  1  1  1  -  6  - 3-4

 5  M. L. TRIBO    -  0  0  0  0  *  0  0  1  =  - 1’5 -  8

 6  B. MARTIN      -  0  0  0  0  1  *  0  0  0  -  1  -  9

 7  M. TOMAS       -  0  0  0  0  1  1  *  0  0  -  2  - 6-7

 8  N. DIOS        -  0  0  0  0  0  1  1  *  0  -  2  - 6-7

 9  I. LYLAK       -  0  0  0  0  =  1  1  1  *  - 3’5 -  5