www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE RÀPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2016

 

 

                                           GRUP -  C

                                           Mitja elo català  1809’8

 

 

                              RONDA 1

 

                 1  Z. SEMIONOVICH- D. SASTRE       0

                 1  V. RULLO      - J. LUPON        0

                 1  JO. ANGLES    - D. CANO         0

                 0  J. PEDRA      - A. PASTO        1

                    J. J. MELIS   - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 2

 

                 1  D. CANO       - J. PEDRA        0

                 1  J. LUPON      - JO. ANGLES      0

                 1  D. SASTRE     - V. RULLO        0

                 1  J. J. MELIS   - Z. SEMIONOVICH  0

                    A. PASTO      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 3

 

                 0  V. RULLO      - J. J. MELIS     1

                 0  JO. ANGLES    - D. SASTRE       1

                 1  J. PEDRA      - J. LUPON        0

                 0  A. PASTO      - D. CANO         1

                    Z. SEMIONOVICH- (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 4

 

                0’5 J. LUPON      - A. PASTO       0’5

                 0  D. SASTRE     - J. PEDRA        1

                 1  J. J. MELIS   - JO. ANGLES      0

                 1  Z. SEMIONOVICH- V. RULLO        0

                    D. CANO       - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 5

 

                 0  JO. ANGLES    - Z. SEMIONOVICH  1

                 0  J. PEDRA      - J. J. MELIS     1

                 1  A. PASTO      - D. SASTRE       0

                 1  D. CANO       - J. LUPON        0

                    V. RULLO      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 6

 

                 0  D. SASTRE     - D. CANO         1

                 0  J. J. MELIS   - A. PASTO        1

                 1  Z. SEMIONOVICH- J. PEDRA        0

                 0  V. RULLO      - JO. ANGLES      1

                    J. LUPON      - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 7

 

                0’5 J. PEDRA      - V. RULLO       0’5

                 1  A. PASTO      - Z. SEMIONOVICH  0

                 0  D. CANO       - J. J. MELIS     1

                 0  J. LUPON      - D. SASTRE       1

                    JO. ANGLES    - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 8

 

                 1  J. J. MELIS   - J. LUPON        0

                 0  Z. SEMIONOVICH- D. CANO         1

                 0  V. RULLO      - A. PASTO        1

                 1  JO. ANGLES    - J. PEDRA        0

                    D. SASTRE     - (DESCANSA)

 

 

                              RONDA 9

 

                 0  A. PASTO      - JO. ANGLES      1

                 1  D. CANO       - V. RULLO        0

                 0  J. LUPON      - Z. SEMIONOVICH  1

                 0  D. SASTRE     - J. J. MELIS     1

                    J. PEDRA      - (DESCANSA)

 

 

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9     P     C_

 1  J. J. MELIS    -  *  1  1  1  1  0  1  1  1  -  7  -  1

 2  Z. SEMIONOVICH -  0  *  1  1  1  0  0  1  1  -  5  -  4

 3  V. RULLO       -  0  0  *  0  =  0  0  1  0  - 1’5 - 8-9

 4  JO. ANGLES     -  0  0  1  *  1  1  1  0  0  -  4  -  5

 5  J. PEDRA       -  0  0  =  0  *  0  0  1  1  - 2’5 -  7

 6  A. PASTO       -  1  1  1  0  1  *  0  =  1  - 5’5 -  3

 7  D. CANO        -  0  1  1  0  1  1  *  1  1  -  6  -  2

 8  J. LUPON       -  0  0  0  1  0  =  0  *  0  - 1’5 - 8-9

 9  D. SASTRE      -  0  0  1  1  0  0  0  1  *  -  3  -  6