www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE RÀPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2015

 

 

                                           GRUP -  C

                                           Mitja elo català  1648’2

 

 

                              RONDA 1

 

                 1  D. CANO       - R. ESPASA     0

                 0  P. BERGE      - J. LUPON      1

                 1  H. DOMINGUEZ  - A. ELICES     0

                 0  D. FAJARDO    - A. PEDRA      1

                 1  M. TOMAS      - B. MARTIN     0

 

 

                              RONDA 2

 

                 1  R. ESPASA     - B. MARTIN     0

                 1  A. PEDRA      - M. TOMAS      0

                 1  A. ELICES     - D. FAJARDO    0

                 0  J. LUPON      - H. DOMINGUEZ  1

                 1  D. CANO       - P. BERGE      0

 

 

                              RONDA 3

 

                 0  P. BERGE      - R. ESPASA     1

                 0  H. DOMINGUEZ  - D. CANO       1

                 0  D. FAJARDO    - J. LUPON      1

                 0  M. TOMAS      - A. ELICES     1

                 0  B. MARTIN     - A. PEDRA      1

 

 

                              RONDA 4

 

                 0  R. ESPASA     - A. PEDRA      1

                 1  A. ELICES     - B. MARTIN     0

                 1  J. LUPON      - M. TOMAS      0

                 1  D. CANO       - D. FAJARDO    0

                 0  P. BERGE      - H. DOMINGUEZ  1

 

 

                              RONDA 5

 

                 1  H. DOMINGUEZ  - R. ESPASA     0

                 0  D. FAJARDO    - P. BERGE      1

                 0  M. TOMAS      - D. CANO       1

                 0  B. MARTIN     - J. LUPON      1

                 0  A. PEDRA      - A. ELICES     1

 

 

                              RONDA 6

 

                 0  R. ESPASA     - A. ELICES     1

                 1  J. LUPON      - A. PEDRA      0

                 1  D. CANO       - B. MARTIN     0

                 1  P. BERGE      - M. TOMAS      0

                 +  H. DOMINGUEZ  - D. FAJARDO    -

 

 

                              RONDA 7

 

                 -  D. FAJARDO    - R. ESPASA     +

                 1  M. TOMAS      - H. DOMINGUEZ  0

                 0  B. MARTIN     - P. BERGE      1

                0’5 A. PEDRA      - D. CANO      0’5

                 1  A. ELICES     - J. LUPON      0

 

 

                              RONDA 8

 

                 0  R. ESPASA     - J. LUPON      1

                 0  D. CANO       - A. ELICES     1

                 0  P. BERGE      - A. PEDRA      1

                 0  H. DOMINGUEZ  - B. MARTIN     1

                 -  D. FAJARDO    - M. TOMAS      +

 

 

                              RONDA 9

 

                 0  M. TOMAS      - R. ESPASA     1

                 +  B. MARTIN     - D. FAJARDO    -

                0’5 A. PEDRA      - H. DOMINGUEZ 0’5

                 1  A. ELICES     - P. BERGE      0

                 1  J. LUPON      - D. CANO       0

 

 

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10     P     C_

 1  D. CANO       -  *  1  1  1  1  1  =  0  0  1  - 6’5 -  3

 2  P. BERGE      -  0  *  0  1  1  1  0  0  0  0  -  3  - 7-8

 3  H. DOMINGUEZ  -  0  1  *  +  0  0  =  1  1  1  - 5’5 -  5

 4  D. FAJARDO    -  0  0  -  *  -  -  0  0  0  -  -  0  - 10

 5  M. TOMAS      -  0  0  1  +  *  1  0  0  0  0  -  3  - 7-8

 6  B. MARTIN     -  0  0  1  +  0  *  0  0  0  0  -  2  -  9

 7  A. PEDRA      -  =  1  =  1  1  1  *  0  0  1  -  6  -  4

 8  A. ELICES     -  1  1  0  1  1  1  1  *  1  1  -  8  -  1

 9  J. LUPON      -  1  1  0  1  1  1  1  0  *  1  -  7  -  2

10  R. ESPASA     -  0  1  0  +  1  1  0  0  0  *  -  4  -  6