www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE RÀPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2012

 

 

                                           GRUP -  B

                                           Mitja elo català  2002’4

 

 

                              RONDA 1

 

                 1  J.LL. TURUGUET- I. MONTOLIU     0

                 0  J. R. GIRIBET - J. FERRER       1

                 1  G. ORRIT      - R. ALDOMA       0

                 0  J. BIOSCA     - J. RODON        1

                 0  P. DOMENECH   - C.DE LA FUENTE  1

 

 

                              RONDA 2

 

                 1  I. MONTOLIU   - C.DE LA FUENTE  0

                 1  J. RODON      - P. DOMENECH     0

                 0  R. ALDOMA     - J. BIOSCA       1

                0’5 J. FERRER     - G. ORRIT       0’5

                 0  J.LL. TURUGUET- J. R. GIRIBET   1

 

 

                              RONDA 3

 

                 0  J. R. GIRIBET - I. MONTOLIU     1

                 1  G. ORRIT      - J.LL. TURUGUET  0

                 0  J. BIOSCA     - J. FERRER       1

                 1  P. DOMENECH   - R. ALDOMA       0

                 1  C.DE LA FUENTE- J. RODON        0

 

 

                              RONDA 4

 

                 1  I. MONTOLIU   - J. RODON        0

                 1  R. ALDOMA     - C.DE LA FUENTE  0

                 0  J. FERRER     - P. DOMENECH     1

                 1  J.LL. TURUGUET- J. BIOSCA       0

                 0  J. R. GIRIBET - G. ORRIT        1

 

 

                              RONDA 5

 

                 1  G. ORRIT      - I. MONTOLIU     0

                 0  J. BIOSCA     - J. R. GIRIBET   1

                0’5 P. DOMENECH   - J.LL. TURUGUET 0’5

                 1  C.DE LA FUENTE- J. FERRER       0

                 0  J. RODON      - R. ALDOMA       1

 

 

                              RONDA 6

 

                 0  I. MONTOLIU   - R. ALDOMA       1

                 1  J. FERRER     - J. RODON        0

                 1  J.LL. TURUGUET- C.DE LA FUENTE  0

                 1  J. R. GIRIBET - P. DOMENECH     0

                 1  G. ORRIT      - J. BIOSCA       0

 

 

                              RONDA 7

 

                 0  J. BIOSCA     - I. MONTOLIU     1

                0’5 P. DOMENECH   - G. ORRIT       0’5

                 1  C.DE LA FUENTE- J. R. GIRIBET   0

                 0  J. RODON      - J.LL. TURUGUET  1

                 1  R. ALDOMA     - J. FERRER       0

 

 

                              RONDA 8

 

                 0  I. MONTOLIU   - J. FERRER       1

                 1  J.LL. TURUGUET- R. ALDOMA       0

                 1  J. R. GIRIBET - J. RODON        0

                 1  G. ORRIT      - C.DE LA FUENTE  0

                 1  J. BIOSCA     - P. DOMENECH     0

 

 

                              RONDA 9

 

                 1  P. DOMENECH   - I. MONTOLIU     0

                 1  C.DE LA FUENTE- J. BIOSCA       0

                 0  J. RODON      - G. ORRIT        1

                 1  R. ALDOMA     - J. R. GIRIBET   0

                 1  J. FERRER     - J.LL. TURUGUET  0

 

 

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10     P     C_

 1  J.LL. TURUGUET-  *  0  0  1  =  1  1  1  0  1  - 5’5 - 2-3

 2  J. R. GIRIBET -  1  *  0  1  1  0  1  0  0  0  -  4  - 6-8

 3  G. ORRIT      -  1  1  *  1  =  1  1  1  =  1  -  8  -  1

 4  J. BIOSCA     -  0  0  0  *  1  0  0  1  0  0  -  2  - 9-10

 5  P. DOMENECH   -  =  0  =  0  *  0  0  1  1  1  -  4  - 6-8

 6  C.DE LA FUENTE-  0  1  0  1  1  *  1  0  1  0  -  5  - 4-5

 7  J. RODON      -  0  0  0  1  1  0  *  0  0  0  -  2  - 9-10

 8  R. ALDOMA     -  0  1  0  0  0  1  1  *  1  1  -  5  - 4-5

 9  J. FERRER     -  1  1  =  1  0  0  1  0  *  1  - 5’5 - 2-3

10  I. MONTOLIU   -  0  1  0  1  0  1  1  0  0  *  -  4  - 6-8