www.bidmonfa.com index-web bidmonfa@bidmonfa.com

 

 

OBERTURA / APERTURA / OPENING - MONF

 

 

1. d3, ... ; 2. a3

 

Partides / Partidas / Games

 

Enviar partides obertura / Enviar partidas apertura / Send games opening

 

bidmonfa@bidmonfa.com

 

Premi bid monf