www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

           

 

     CAMPIONAT GENT GRAN ALTA MUNTANYA 2004

 

                                                                                     

 

         Campió  -  ANTONIO PAMPLIEGA                                Sots-Campió  -  BENITO PANTEBRE

 

         Resultat anterior

 

         Campió  -  ANTONIO GOMEZ                                        Sots-Campió  -  ANTONIO SANZ

 

         Historial campionat