www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En meṃria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

XAVIER MOLINÉ ESCARTÍN

 

30/11/195916/08/2013

 

 

 

Personal  Card  -  chessbase.com