www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ALEIX JOU LLANES

 

26/06/2002

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE