www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memňria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANTONIO GIMENO PÉREZ

 

09/08/1953

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE