www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

RAMON MARIA CASTELLÓ CUGAT

 

12/06/1966

 

 

 

26/12/1989 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 3ª CATEGORIA.