www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

XAVIER ASÍN TELLA

 

--/--/2011

 

 

CLUB – MOLLERUSSA

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE