www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MARC TORRENT CORNUDELLA

 

06/04/1970

 

 

CLUB – JUNEDA

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE