www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRANCESC XAVIER SENDARRUBIAS MARTÍNEZ

 

22/07/1975

 

 

 

      1988 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-16 DE LLEIDA.

 

      1989 – Sots-Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-14

             DE CATALUNYA.

 

      1989 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-16 DE LLEIDA.

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com