www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

RAMON SEGURA CABALLÉ

 

27/11/1962

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com