www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

FRANCISCO PERERA ARBO

 

--/--/----

 

 

1985 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL LLEIDA,

                GENT GRAN.

 

1986 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL LLEIDA,

                GENT GRAN.