www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JOAN MIRAMUNT VILAMÚ

 

05/12/1981

 

 

 

29/09/2001 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, GRUP-E.

 

 

Personal  Card  -  FIDE