www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOSEP LEÓN VALERA

 

20/11/1955

 

 

 

      1991 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 1ª CATEGORIA.

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com