www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

FRANCESC LECHON MONFORTE

 

--/--/19--

 

 

      1994 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL SUB-16

             DE LLEIDA.