www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JAUME CASTILLO SALSE

 

--/--/19--

 

 

 

29/04/1990 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

16/12/1990 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL LLEIDA.

 

28/11/1993 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.