www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MANEL ANDRÉS MONCADA

 

23/01/1958

 

 

CLUB – BAIX SEGRE (Mequinensa)

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE