www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

PUBLICITAT

 

TARIFA DE PREUS

 

               - Portada - 50 €  =  5 mesos  /  100 €  =  1 any.

 

               - Informació Provincial - 50 €  =  10 mesos  /  100 €  =  2 anys.

 

               - Calendari (2 mesos, tots els dies)   - 50 €  =  1 any.

 

               - Pàgines abecedari (26 lletres) - 50 €  =  18 mesos.

 

               - Jugadors + historia + problemes + calendari + links - 50 €  =  3 anys.

 

           ____________________________________________________________________________

 

 

               - La publicitat a d’ocupar un màxim de 15 KB i format jpg o gif.

 

               - La mida serà com les establertes.

 

               - Amb el mateix preu es podrà posar un enllaç en la publicitat.

 

                  Si interessa ... bidmonfa@bidmonfa.com